S6 Goleniów - Kiełpino

Nagłówek serwisu

Aktualności Archiwum

Prace zrealizowane w okresie od 15.08.2016 r. do 21.08.2016 r.

W okresie od 15.08.2016 r. do 21.08.2016 r. Wykonawca Odcinka II realizował prace związane z opracowaniem ostatecznej wersji Projektu Budowlanego poszczególnych branż. Wykonawca prowadził prace dotyczące uzyskiwania odpowiednich uzgodnień oraz przygotowywania Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych. Wykonawcy Odcinka I oraz Odcinka III kontynuowali pracę nad Projektem Wykonawczym.  

Prace zrealizowane w okresie od 08.08.2016 r. do 14.08.2016 r.

W okresie od 08.08.2016 r. do 14.08.2016 r. Wykonawca Odcinka II kontynuował prace związane z końcowym opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych. Wykonawcy Odcinka I oraz Odcinka III, po złożeniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych, kontynuowali pracę nad Projektem Wykonawczym.  

Prace zrealizowane w okresie od 01.08.2016 r. do 07.08.2016 r.

W okresie od 01.08.2016r. do 07.08.2016r. Wykonawca Odcinka II kontynuował prace związane z końcowym opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych. Wykonawca Odcinka I, po złożeniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych, wykonywał pracę nad Projektem Wykonawczym. W dniu 05.08.2016 r. Wykonawca Odcinka III złożył do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Partnerzy

GDDKiA
Zamawiający
TPF
Konsultant
Budimex
Wykonawca odcinka I i III
Mosty Łódź
Wykonawca odcinka II