S6 Goleniów - Kiełpino

Nagłówek serwisu

Aktualności Archiwum

Prace zrealizowane w okresie od 10.10.2016 r. do 16.10.2016 r.

W okresie od 10.10.2016 r. do 16.10.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali pracę nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż oraz zajmowali się uszczegóławianiem projektowanych rozwiązań. Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 zaczęli przekazywać Projekty Wykonawcze do weryfikacji oraz akceptacji przez Inżyniera. Dokumentacja ta jest na bieżąco sprawdzana, a ewentualne uwagi dostarczane są Wykonawcom w celu ich uwzględnienia bądź wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości. Wykonawca Odcinka 1 uzyskał już akceptację Inżyniera większości Projektów Wykonawczych z zakresu obiektów mostowych.  W dniach 11.10.2016 r. oraz 12.10.2016 r. Wykonawcy Odcinków 1 oraz 3 przekazali receptury na Betony Konstrukcyjne oraz Betony Niekonstrukcyjne w celu badań zarobów próbnych. W dniu 11.10.2016 r. odbyło się zebranie wiejskie w Białuniu gm. Goleniów z mieszkańcami w sprawie budowy ścieżki rowerowej na wiadukcie drogowym WD Miękowo - Goleniów. Sprawa jest ta rozpatrywana przez zainteresowane strony w celu znalezienia optymalnego rozwiązania. W dniu 12.10.2016 r. w Żabowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami w związku z pojawianiem się licznych pytań dotyczących przebiegu planowanej inwestycji. Wykonawca, Kierownik Projektu, Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu starali się odpowiedź na każde nurtujące mieszkańców pytanie. Link do krótkiego filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=biy0cRvRmjA  

Prace zrealizowane w okresie od 03.10.2016 r. do 09.10.2016 r.

W okresie od 03.10.2016 r. do 09.10.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali pracę nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż, przekazywali korekty projektów z etapu PB oraz zaczęli przekazywać pierwsze Projekty Wykonawcze do weryfikacji oraz akceptacji przez Inżyniera.

Prace zrealizowane w okresie od 26.09.2016 r. do 02.10.2016 r.

W okresie od 26.09.2016 r. do 02.10.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali pracę nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż, zajmowali się uszczegóławianiem projektowanych rozwiązań oraz przygotowywali niezbędne korekty wcześniejszych dokumentacji. W niniejszym okresie sprawozdawczym wpłynęły do weryfikacji korekty projektów z etapu PB oraz zaczęły pojawiać się pierwsze Projekty Wykonawcze.

Partnerzy

GDDKiA
Zamawiający
TPF
Konsultant
Budimex
Wykonawca odcinka I i III
Mosty Łódź
Wykonawca odcinka II