S6 Goleniów - Kiełpino

Nagłówek serwisu

Aktualności Archiwum

Prace zrealizowane w okresie od 12.09.2016 r. do 18.09.2016 r.

W okresie od 12.09.2016 r. do 18.09.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali pracę nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż, zajmowali się uszczegóławianiem projektowanych rozwiązań oraz przygotowywali niezbędne korekty wcześniejszych dokumentacji. Wykonawca Odcinka III otrzymał zawiadomienie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem).

Prace zrealizowane w okresie od 05.09.2016 r. do 11.09.2016 r.

W okresie od 05.09.2016 r. do 11.09.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali pracę nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż, zajmowali się uszczegóławianiem projektowanych rozwiązań oraz przygotowywali niezbędne korekty wcześniejszych dokumentacji.

Prace zrealizowane w okresie od 29.08.2016 r. do 04.09.2016 r.

W okresie od 29.08.2016 r. do 04.09.2016 r. Wykonawcy Odcinka I oraz Odcinka III kontynuowali pracę nad Projektem Wykonawczym, natomiast Wykonawca Odcinka II po złożeniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych rozpoczął pracę nad Projektem Wykonawczym.

Partnerzy

GDDKiA
Zamawiający
TPF
Konsultant
Budimex
Wykonawca odcinka I i III
Mosty Łódź
Wykonawca odcinka II