S6 Goleniów - Kiełpino

Nagłówek serwisu

Aktualności Archiwum

Przekazanie Prawa Dostępu do Placu Budowy

GDDKiA przekazała Prawo Dostępu do Placu Budowy dla Wykonawcy Odcinka II

Uzyskanie decyzji ZRID na Odcinku 2

Uzyskanie decyzji ZRID dla Odcinka 2 zadania objętego Inwestycją.

Rozpoczęcie Realizacji Prac Przygotowawczych na Odcinku 3

W dniu 23.01.2017 Wykonawca Odcinka III Budimex S.A zapoczątkował realizację robót.

Partnerzy

GDDKiA
Zamawiający
TPF
Konsultant
Budimex
Wykonawca odcinka I i III
Mosty Łódź
Wykonawca odcinka II