Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Dane ogólne

"Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów - Nowogard (S-3, węzeł Goleniów Północ / z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard)" o długości 19,78 km.

 

 Numer Kontraktu:  GDDKiA O/Sz-D-3-284/29/2014
 Wartość Kontraktu:  351 665 650,70 PLN (brutto)
 Przewidywane lata realizacji Kontraktu:  2015 - 2019
 Data rozpoczęcia Kontraktu:  29.09.2015
 Data zakończenia Kontraktu:  29.04.2019

 Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów. Szczegółowych informacji udziela Zamawiający.

 

Wykonawca Robót

Budimex S.A.
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

Biuro Budowy

Budimex S.A.
ul. Maszewska 3; 72-100 Szczecin 
tel.: + 48 91 460 12 52
e-mail: s6.goleniow@budimex.pl 

 

 

"Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty)" o długości 20,363 km.

 

 Numer Kontraktu:  GDDKiA O/Sz-D-3-284/30/2014
 Wartość Kontraktu:  394 055 715,21 PLN (brutto)
 Przewidywane lata realizacji Kontraktu:  2015 - 2019
 Data rozpoczęcia Kontraktu:  23.10.2015
 Data zakończenia Kontraktu:  02.05.2019

 W dniu 22.02.2019 r. podpisany został Aneks nr 4 do Umowy przedłużający Czas na Ukończenie o 133 dni, do dnia 12.09.2019 r.
 Zmianie uległa również data osiągnięcia Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania. 
 Termin Kamienia Milowego Nr III przesunięto o 101 dni, na dzień 01.09.2018 r.

 Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów. Szczegółowych informacji udziela Zamawiający.

 

Wykonawca Robót

Mosty Łódź S.A.
ul. Bratysławska 52,
94-112 Łódź

Biuro Budowy

Mosty Łódź S.A.
ul. Bohaterów Warszawy 34,
72-200 Nowogard
tel.: + 48 91 392 30 19
e-mail: biuro_s6_o2@mosty-lodz.pl

"Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł Kiełpino / z węzłem/" o długości 14,614 km.

 

 Numer Kontraktu:  GDDKiA O/Sz-D-3-284/31/2014
 Wartość Kontraktu:  281 791 981,55 PLN (brutto)
 Przewidywane lata realizacji Kontraktu:  2015 - 2019
 Data rozpoczęcia Kontraktu:  05.10.2015
 Data zakończenia Kontraktu:  05.05.2019

 Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów. Szczegółowych informacji udziela Zamawiający.

 

Wykonawca Robót

Budimex S.A.
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

Biuro Budowy

Budimex S.A.
ul. Maszewska 3; 72-100 Szczecin 
tel.: + 48 91 460 12 52
e-mail: s6.ploty@budimex.pl

 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizacje powyższych 3 Kontraktów:

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

reprezentowany przez:

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
ul. Bohaterów Warszawy 33; 70-340 Szczecin 
tel.: + 48 091 432 53 00
e-mail: szczecin@gddkia.gov.pl

 

 

Konsultant

TPF Sp. z o.o. 
ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa
tel.: + 48 22 57 58 110 
fax: + 48 22 57 58 111

Biuro Konsultanta (Inżyniera Kontraktu)

TPF Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 55A
72-100 Goleniów

Biuro Konsultanta (Inżyniera Rezydenta Odcinka I)

TPF Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 55A
72-100 Goleniów

Biuro Konsultanta (Inżyniera Rezydenta Odcinka II)

TPF Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 31
72-200 Nowogard

Biuro Konsultanta (Inżyniera Rezydenta Odcinka III)

TPF Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 13
72-310 Płoty