Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Tymczasowa Organizacja Ruchu - Odcinek 1

Tymczasowa Organizacja Ruchu 11 lutego 2019 r.

Zamknięcie drogi DK6 od Glewic w kierunku na Gdańsk.

W dniu 11.02.2019 r planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu cz. 41a " Częściowe otwarcie węzła Goleniów Lotnisko". Zmiana organizacji polegać będzie na tym, że całkowicie wyłączony będzie z ruchu odcinek drogi DK6 od Glewic w kierunku na Gdańsk. Wobec powyższego ruch pojazdów z Lotniska oraz z miejscowości Glewice w kierunku na Gdańsk możliwy będzie poprzez węzeł Goleniów Lotnisko.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zasad ruch określonych tymczasowym oznakowaniem.