Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Tymczasowa Organizacja Ruchu - Odcinek 3

Tymczasowa Organizacja Ruchu - październik 2018

Informujemy o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu w miejscowości Modlimowo

W związku z zakończeniem prac budowlanych w obrębie wiaduktu WD-43 A, w km 71+150 drogi DK-6, Wykonawca zlikwidował w wyżej wymienionym kilometrze drogi oznakowanie tymczasowe. W związku z prowadzeniem na tym odcinku prac budowlanych obowiązywać będzie ręczne sterowanie ruchem.

Zwracamy się do uczestników ruchu drogowego, kierujących oraz pieszych o zachowanie wyjątkowej ostrożności podczas korzystania z dróg w obszarze gdzie wprowadzono tymczasową organizację ruchu. W miejscach szczególnie niebezpiecznych, tymczasowa organizacja ruchu przewiduje, iż ruch drogowy kierowany będzie ręcznie przez osoby do tego uprawnione. Przypomina się jednocześnie, że sygnały dawane przez kierującego ruchem są ważniejsze niż sygnalizacja świetlna, znaki drogowe oraz prawo o ruchu drogowym czyli tzw. Reguła Prawej Strony.