Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Tymczasowa Organizacja Ruchu - Odcinek 2

Tymczasowa Organizacja Ruchu - Maj 2017

Informujemy o planowanym wprowadzeniu Tymczasowej Organizacji Ruchu w dniu 16.05.2017

W dniu 16.05.2017 wprowadzona zostanie Tymczasowa Organizacja Ruchu w rejonie km 51+100 - 51+800, w miejscach zjazdów na zaplecze budowy w rejonie budowanych obiektów WK-28A i WD-28.

 W trakcie prac obowiązywać będzie tymczasowe oznakowanie poziome (koloru żółtego) i pionowe informujące o wyjeździe z budowy oraz ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się drogą krajową nr 6.

 Zwracamy się do uczestników ruchu drogowego, kierujących oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z dróg w obszarze, gdzie wprowadzono tymczasową organizację ruchu.