Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Aktualności

Pierwsza łopata na placu budowy drogi ekspresowej S 6

22 maja 2017 r. uroczyście zainaugurowano budowę drogi ekspresowej S 6 Goleniów – Koszalin.

W uroczystości udział wzięli Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, Dyrektor GDDKiA O/Szczecin Łukasz Lendner, posłowie oraz przedstawiciele wykonawców i nadzoru.

Uroczystość miała charakter symboliczny. Na wszystkich 6 odcinkach od Goleniowa do Koszalina, o łącznej długości 120 km, trwają prace o różnym stopniu zaawansowania. Od porządkowania terenu po wycince, przez odhumusowanie, roboty ziemne, przebudowę kolizji z sieciami oraz prace przy budowie obiektów inżynierskich.

Droga ekspresowa S6 docelowo będzie liczyć około 345 km i będzie główną arterią drogową wybrzeża relacji wschód – zachód. Przebiegać będzie równolegle do wybrzeża, przez województwo zachodniopomorskie i pomorskie, łącząc największe miasta Polski Północnej: Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk.