Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Aktualności

Potwierdzenie ukończenia robót S6 Goleniów-Nowogard (Odcinek 1)

Wykonawca otrzymał potwierdzenie wykonania prac oraz Świadectwo Przejęcia.

W piątek 24 maja 2019 Inżynier Kontraktu potwierdził iż Wykonawca zakończył roboty zasadnicze objęte Kontraktem (Umowa nr 1-I-4/2015 z dnia 29.09.2015 r. oraz późniejsze aneksy), pomijając Wady lub drobne zaległe prace lub których wykonanie w ciągu Czasu na Ukończenie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wystawiając tym samym Świadectwo Przejęcia.

 

Od dnia 27 maja 2019 rozpoczął się okres przeglądów i rozliczenia kontraktu.