Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Aktualności

Pozwolenie na użytkowanie S6 Goleniów-Nowogard (Odcinek 1)

Wykonawca otrzymał na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie S6 Goleniów-Nowogard (Odcinek 1).

Wykonawca zgromadził kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane ustawą Prawo budowlane i uzyskał w dniu 23 kwietnia 2019 r. w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S6 na odcinku Goleniów-Nowogard.

Natomiast 26 kwietnia 2019 Wykonawca poinformował o zakończeniu realizacji całości robót budowlanych przy budowie odcinka drogi S6 Goleniów-Nowogard występując również z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia.