Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności
S6 Goleniów - Kiełpino

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 14.11.2016 r. do 20.11.2016 r.

W okresie od 14.11.2016 r. do 20.11.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali prace związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 zajmowali się przedkładaniem brakujących Projektów Wykonawczych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uwzględnianiem lub wyjaśnianiem uwag Inżyniera Kontraktu do przekazanej już Dokumentacji.

W dniu 17.11.2016 r. przy udziale Wykonawców odcinka I i III, Przedstawicieli Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, odbyły się zaroby próbne receptur na cemencie CEM I 42,5 N SR3/NA.