Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności
S6 Goleniów - Kiełpino

Aktualności

Rozpoczęcie Realizacji Prac Przygotowawczych na Odcinku 1

W dniu 09.01.2017 Wykonawca Odcinka I Budimex S.A zapoczątkował realizację robót.

Wykonawca Odcinka I – firma Budimex S.A –z dniem 09.01.2017 rozpoczyna prace przygotowawcze w ramach Budowy Drogi Ekspresowej S6 na Odcinku I - Goleniów Północ (z węzłem) – początek obwodnicy miasta Nowogard.

Planowane są następujące Prace Tymczasowe:

  • Zamarkowanie granic pasa drogowego w terenie palami drewnianym;
  • Budowa zaplecza budowy przy węźle Żółwia Błoć;
  • Doprowadzenie mediów do zaplecza budowy;
  • Wykonanie wagi wraz z fundamentem na placu magazynowym Wykonawcy;
  • Przygotowanie placu składowego pod materiały wraz z rozpoczęciem ich transportu;
  • Budowa Dróg dojazdowych – po akceptacji PTOR