Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Aktualności

Ruch docelową drogą jezdni S6

W dniu 21.10.2019 Wykonawca wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu "Ruch docelową drogą jezdni S6"

 

W ramach dotychczasowej, obowiązującej do dnia 21.10.2019, wprowadzonej na potrzeby realizacji robót tymczasowej organizacji ruchu, udostępniono prawą jezdnię drogi ekspresowej dla ruchu dwukierunkowego. Jednocześnie, aby umożliwić dojazd mieszkańcom okolicznych miejscowości, wykonano tymczasowe wjazdy na udostępnioną jezdnię drogi ekspresowej: z miejscowości Maszkowo, Żabowo, Łosośnica, Potuliniec, Lisowo, Gostyń Łobeski. Taka organizacja umożliwiła przystąpienie do przebudowy dróg lokalnych w niezbędnym zakresie.

W dniu 21.10.2019 wprowadzono kolejny etap organizacji ruchu, bazujący w dużej mierze na rozwiązaniach układu docelowego. Przede wszystkim zlikwidowano funkcjonujące dotychczas, wymienione powyżej, tymczasowe wjazdy na prawą jezdnię drogi ekspresowej. Ruch pojazdów z okolicznych miejscowości został skierowany na drogę lokalną, przebiegającą w większości odcinka w śladzie dotychczasowej drogi krajowej nr 6, przez miejscowości: Żabowo, Lisowo, Płoty. Jedyną zmianą jest wjazd na ten odcinek drogi, który odbywa się obecnie przez miejscowość Wojcieszyn i jest czasowo ograniczony dla pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 10 ton, z zastrzeżeniem możliwości przejazdu pojazdów komunikacji publicznej oraz dojazdu do posesji. 

Podsumowując ruch tranzytowy pomiędzy miejscowościami Nowogard - Płoty odbywa się obecnie prawą jezdnią drogi ekspresowej – w dwóch kierunkach. Ruch lokalny na tym odcinku, umożliwiający włączenie się mieszkańców okolicznych miejscowości odbywa się przez: Wojcieszyn (z ograniczeniem do 10t), Żabowo, Lisowo. Pojazdy ciężarowe, aby dojechać z tych miejscowości do Nowogardu, zmuszone kierować się tymczasowo do miejscowości Płoty i stamtąd do Nowogardu już po prawej jezdni drogi ekspresowej.