Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Aktualności

Świadectwo dopuszczenia S6 Płoty-Kiełpino (Odcinek 3)

Wykonawca otrzymał potwierdzenie zakończenia robót oraz Świadectwo Przejęcia.

W dniu 03 czerwca 2019 Inżynier Kontraktu potwierdził iż Wykonawca zakończył roboty zasadnicze objęte Kontraktem (Umowa nr 2/I-4/2015 z dnia 05.10.2015 r. oraz późniejsze aneksy), pomijając Wady lub drobne zaległe prace lub których wykonanie w ciągu Czasu na Ukończenie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy potwierdził ukończenie robót wystawiając tym samym Świadectwo Przejęcia.

Od dnia 03 czerwca 2019 rozpoczął się okres przeglądów i rozliczenia  kontraktu. Droga nie jest dopuszczona do ruchu w związku z brakiem zakończenia przylegających  odcinków budowy drogi S6 w kierunku na Koszalin i na Szczecin, które zapewniłyby ciągłość przejazdu.