Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Aktualności

Uzyskanie decyzji ZRID na Odcinku 2

W dniu 28.08.2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Odcinka 2 zadania objętego Inwestycją: "Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)". Decyzja dotyczy części terenu Odcinka 2 na styku Odcinka 2 z Odcinkiem 3, który nie był objęty Decyzją ZRID z dnia 08.03.2017

Wykonawca Odcinka II – Mosty Łódź S.A –z dniem 15. 09. 2017 rozpoczyna roboty budowlane w ramach Budowy Drogi Ekspresowej S-6 na Odcinku II – Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy miasta Nowogard – koniec obwodnicy miasta Płoty), w km 69+300,85 - 69+460,56