Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Aktualności

Zakończenie realizacji robót budowlanych S6 Płoty-Kiełpino (Odcinek 3)

Wykonawca otrzymał na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie oraz zakończył Roboty.

Wykonawca zgromadził kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane ustawą Prawo budowlane i uzyskał w imieniu i na rzecz Zamawiającego w dniu 29.04.2019 r. decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. odcinka drogi S6 Płoty-Kiełpino o długości 14,6 km.

W dniu 6 maja 2019 Wykonawca powiadomił o zakończeniu Robót i przedstawił wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia.