Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Aktualności

Zmiana organizacji ruchu przy MOP Wyszogóra Wschód/Zachód

Otwarcie wjazdów oraz wyjazdów do MOP Wyszogóra Wschód oraz Zachód

W dniu 08.05.2020 r. Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu przy wjazdach oraz
wyjazdach na MOP Wyszogóra Wschód/Zachód. Zmiana związana jest z udostępnieniem MOP
Wyszogóra Wschód oraz Zachód dla ruchu publicznego. Zlikwidowane zostało oznakowanie związane
z zamknięciem wjazdów oraz wyjazdów na MOP.