Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 14.11.2016 r. do 20.11.2016 r.

W okresie od 14.11.2016 r. do 20.11.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali prace związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 zajmowali się przedkładaniem brakujących Projektów Wykonawczych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uwzględnianiem lub wyjaśnianiem uwag Inżyniera Kontraktu do przekazanej już Dokumentacji.

W dniu 17.11.2016 r. przy udziale Wykonawców odcinka I i III, Przedstawicieli Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, odbyły się zaroby próbne receptur na cemencie CEM I 42,5 N SR3/NA.

Prace zrealizowane w okresie od 07.11.2016 r. do 13.11.2016 r.

W okresie od 07.11.2016 r. do 13.11.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali prace związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 zajmowali się uwzględnianiem lub wyjaśnianiem uwag Inżyniera Kontraktu przekazywanych po weryfikacji przedkładanych Dokumentacji.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 uzyskali akceptacje Projektów Wykonawczych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

W dniu 09.11.2016 r. przy udziale Wykonawców odcinka I i III, Przedstawicieli Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, odbyły się zaroby próbne receptur na cemencie CEM I 42,5 N SR3/NA.