Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 14.11.2016 r. do 20.11.2016 r.

W okresie od 14.11.2016 r. do 20.11.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali prace związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 zajmowali się przedkładaniem brakujących Projektów Wykonawczych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uwzględnianiem lub wyjaśnianiem uwag Inżyniera Kontraktu do przekazanej już Dokumentacji.

W dniu 17.11.2016 r. przy udziale Wykonawców odcinka I i III, Przedstawicieli Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, odbyły się zaroby próbne receptur na cemencie CEM I 42,5 N SR3/NA.

Prace zrealizowane w okresie od 07.11.2016 r. do 13.11.2016 r.

W okresie od 07.11.2016 r. do 13.11.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali prace związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 zajmowali się uwzględnianiem lub wyjaśnianiem uwag Inżyniera Kontraktu przekazywanych po weryfikacji przedkładanych Dokumentacji.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 uzyskali akceptacje Projektów Wykonawczych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

W dniu 09.11.2016 r. przy udziale Wykonawców odcinka I i III, Przedstawicieli Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, odbyły się zaroby próbne receptur na cemencie CEM I 42,5 N SR3/NA.

Prace zrealizowane w okresie od 31.10.2016 r. do 06.11.2016 r.

W okresie od 31.10.2016 r. do 06.11.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali prace związane z Projektami Wykonawczymi poszczególnych branż.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 zajmowali się uwzględnianiem uwag Inżyniera Kontraktu lub ich wyjaśnianiem.

Wykonawca Odcinka 2 kontynuuje prace związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 uzyskali akceptacje niektórych Projektów Wykonawczych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

W dniu 02.11.2016 r. przy udziale Wykonawców odcinka I i III, Przedstawicieli Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, odbyły się zaroby próbne receptur na cemencie CEM III 42,5 HSR.

Prace zrealizowane w okresie od 24.10.2016 r. do 30.10.2016 r.

W okresie od 24.10.2016 r. do 30.10.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali prace związane z Projektami Wykonawczymi poszczególnych branż.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 zajmowali się uwzględnianiem uwag Inżyniera Kontraktu lub ich wyjaśnianiem.

Wykonawca Odcinka 2 kontynuuje prace związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 uzyskali już pierwsze akceptacje Projektów Wykonawczych.

W dniu 28.10.2016 r. przy udziale Wykonawców odcinka I i III oraz Przedstawicieli Zamawiającego, zespół Inżyniera Kontraktu przeprowadził inspekcję laboratorium BETOTEST POLSKA Sp. z o.o. obsługującego Wytwórnię Betonu Cemex. 

Prace zrealizowane w okresie od 17.10.2016 r. do 23.10.2016 r.

W okresie od 17.10.2016 r. do 23.10.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali prace związane z Projektami Wykonawczymi poszczególnych branż.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 zajmowali się uwzględnianiem lub wyjaśnianiem uwag Inżynier Kontraktu, które na bieżąco przekazywane są do przedkładanej Dokumentacji. 

Wykonawca Odcinka 2 kontynuuje prace związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 uzyskali już pierwsze akceptacje Projektów Wykonawczych.

Prace zrealizowane w okresie od 10.10.2016 r. do 16.10.2016 r.

W okresie od 10.10.2016 r. do 16.10.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali pracę nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż oraz zajmowali się uszczegóławianiem projektowanych rozwiązań.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 zaczęli przekazywać Projekty Wykonawcze do weryfikacji oraz akceptacji przez Inżyniera. Dokumentacja ta jest na bieżąco sprawdzana, a ewentualne uwagi dostarczane są Wykonawcom w celu ich uwzględnienia bądź wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.

Wykonawca Odcinka 1 uzyskał już akceptację Inżyniera większości Projektów Wykonawczych z zakresu obiektów mostowych. 

W dniach 11.10.2016 r. oraz 12.10.2016 r. Wykonawcy Odcinków 1 oraz 3 przekazali receptury na Betony Konstrukcyjne oraz Betony Niekonstrukcyjne w celu badań zarobów próbnych.

W dniu 11.10.2016 r. odbyło się zebranie wiejskie w Białuniu gm. Goleniów z mieszkańcami w sprawie budowy ścieżki rowerowej na wiadukcie drogowym WD Miękowo - Goleniów. Sprawa jest ta rozpatrywana przez zainteresowane strony w celu znalezienia optymalnego rozwiązania.

W dniu 12.10.2016 r. w Żabowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami w związku z pojawianiem się licznych pytań dotyczących przebiegu planowanej inwestycji. Wykonawca, Kierownik Projektu, Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu starali się odpowiedź na każde nurtujące mieszkańców pytanie. Link do krótkiego filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=biy0cRvRmjA  

Prace zrealizowane w okresie od 26.09.2016 r. do 02.10.2016 r.

W okresie od 26.09.2016 r. do 02.10.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali pracę nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż, zajmowali się uszczegóławianiem projektowanych rozwiązań oraz przygotowywali niezbędne korekty wcześniejszych dokumentacji.

W niniejszym okresie sprawozdawczym wpłynęły do weryfikacji korekty projektów z etapu PB oraz zaczęły pojawiać się pierwsze Projekty Wykonawcze.