Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 07.11.2016 r. do 13.11.2016 r.

W okresie od 07.11.2016 r. do 13.11.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali prace związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 zajmowali się uwzględnianiem lub wyjaśnianiem uwag Inżyniera Kontraktu przekazywanych po weryfikacji przedkładanych Dokumentacji.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 uzyskali akceptacje Projektów Wykonawczych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

W dniu 09.11.2016 r. przy udziale Wykonawców odcinka I i III, Przedstawicieli Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, odbyły się zaroby próbne receptur na cemencie CEM I 42,5 N SR3/NA.

Prace zrealizowane w okresie od 31.10.2016 r. do 06.11.2016 r.

W okresie od 31.10.2016 r. do 06.11.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali prace związane z Projektami Wykonawczymi poszczególnych branż.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 zajmowali się uwzględnianiem uwag Inżyniera Kontraktu lub ich wyjaśnianiem.

Wykonawca Odcinka 2 kontynuuje prace związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 uzyskali akceptacje niektórych Projektów Wykonawczych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

W dniu 02.11.2016 r. przy udziale Wykonawców odcinka I i III, Przedstawicieli Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, odbyły się zaroby próbne receptur na cemencie CEM III 42,5 HSR.

Prace zrealizowane w okresie od 24.10.2016 r. do 30.10.2016 r.

W okresie od 24.10.2016 r. do 30.10.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali prace związane z Projektami Wykonawczymi poszczególnych branż.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 zajmowali się uwzględnianiem uwag Inżyniera Kontraktu lub ich wyjaśnianiem.

Wykonawca Odcinka 2 kontynuuje prace związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 uzyskali już pierwsze akceptacje Projektów Wykonawczych.

W dniu 28.10.2016 r. przy udziale Wykonawców odcinka I i III oraz Przedstawicieli Zamawiającego, zespół Inżyniera Kontraktu przeprowadził inspekcję laboratorium BETOTEST POLSKA Sp. z o.o. obsługującego Wytwórnię Betonu Cemex. 

Prace zrealizowane w okresie od 17.10.2016 r. do 23.10.2016 r.

W okresie od 17.10.2016 r. do 23.10.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali prace związane z Projektami Wykonawczymi poszczególnych branż.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 zajmowali się uwzględnianiem lub wyjaśnianiem uwag Inżynier Kontraktu, które na bieżąco przekazywane są do przedkładanej Dokumentacji. 

Wykonawca Odcinka 2 kontynuuje prace związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 uzyskali już pierwsze akceptacje Projektów Wykonawczych.

Prace zrealizowane w okresie od 10.10.2016 r. do 16.10.2016 r.

W okresie od 10.10.2016 r. do 16.10.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali pracę nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż oraz zajmowali się uszczegóławianiem projektowanych rozwiązań.

Wykonawcy Odcinka 1 oraz Odcinka 3 zaczęli przekazywać Projekty Wykonawcze do weryfikacji oraz akceptacji przez Inżyniera. Dokumentacja ta jest na bieżąco sprawdzana, a ewentualne uwagi dostarczane są Wykonawcom w celu ich uwzględnienia bądź wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.

Wykonawca Odcinka 1 uzyskał już akceptację Inżyniera większości Projektów Wykonawczych z zakresu obiektów mostowych. 

W dniach 11.10.2016 r. oraz 12.10.2016 r. Wykonawcy Odcinków 1 oraz 3 przekazali receptury na Betony Konstrukcyjne oraz Betony Niekonstrukcyjne w celu badań zarobów próbnych.

W dniu 11.10.2016 r. odbyło się zebranie wiejskie w Białuniu gm. Goleniów z mieszkańcami w sprawie budowy ścieżki rowerowej na wiadukcie drogowym WD Miękowo - Goleniów. Sprawa jest ta rozpatrywana przez zainteresowane strony w celu znalezienia optymalnego rozwiązania.

W dniu 12.10.2016 r. w Żabowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami w związku z pojawianiem się licznych pytań dotyczących przebiegu planowanej inwestycji. Wykonawca, Kierownik Projektu, Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu starali się odpowiedź na każde nurtujące mieszkańców pytanie. Link do krótkiego filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=biy0cRvRmjA  

Prace zrealizowane w okresie od 26.09.2016 r. do 02.10.2016 r.

W okresie od 26.09.2016 r. do 02.10.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali pracę nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż, zajmowali się uszczegóławianiem projektowanych rozwiązań oraz przygotowywali niezbędne korekty wcześniejszych dokumentacji.

W niniejszym okresie sprawozdawczym wpłynęły do weryfikacji korekty projektów z etapu PB oraz zaczęły pojawiać się pierwsze Projekty Wykonawcze.

Prace zrealizowane w okresie od 19.09.2016 r. do 25.09.2016 r.

W okresie od 19.09.2016 r. do 25.09.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali pracę nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż, zajmowali się uszczegóławianiem projektowanych rozwiązań oraz przygotowywali niezbędne korekty wcześniejszych dokumentacji.

Wykonawca Odcinka II otrzymał zawiadomienie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty)

Prace zrealizowane w okresie od 12.09.2016 r. do 18.09.2016 r.

W okresie od 12.09.2016 r. do 18.09.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali pracę nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż, zajmowali się uszczegóławianiem projektowanych rozwiązań oraz przygotowywali niezbędne korekty wcześniejszych dokumentacji.

Wykonawca Odcinka III otrzymał zawiadomienie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem).