Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 26.09.2016 r. do 02.10.2016 r.

W okresie od 26.09.2016 r. do 02.10.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali pracę nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż, zajmowali się uszczegóławianiem projektowanych rozwiązań oraz przygotowywali niezbędne korekty wcześniejszych dokumentacji.

W niniejszym okresie sprawozdawczym wpłynęły do weryfikacji korekty projektów z etapu PB oraz zaczęły pojawiać się pierwsze Projekty Wykonawcze.

Prace zrealizowane w okresie od 19.09.2016 r. do 25.09.2016 r.

W okresie od 19.09.2016 r. do 25.09.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali pracę nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż, zajmowali się uszczegóławianiem projektowanych rozwiązań oraz przygotowywali niezbędne korekty wcześniejszych dokumentacji.

Wykonawca Odcinka II otrzymał zawiadomienie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty)

Prace zrealizowane w okresie od 12.09.2016 r. do 18.09.2016 r.

W okresie od 12.09.2016 r. do 18.09.2016 r. Wykonawcy wszystkich Odcinków kontynuowali pracę nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych poszczególnych branż, zajmowali się uszczegóławianiem projektowanych rozwiązań oraz przygotowywali niezbędne korekty wcześniejszych dokumentacji.

Wykonawca Odcinka III otrzymał zawiadomienie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem).

Prace zrealizowane w okresie od 22.08.2016 r. do 28.08.2016 r.

W okresie od 22.08.2016 r. do 28.08.2016 r. Wykonawcy Odcinka I oraz Odcinka III prowadzili pracę związane z korektą projektów oraz kontynuowali pracę nad Projektem Wykonawczym.

Wykonawca Odcinka I otrzymał zawiadomienie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów - Nowogard (S-3 Węzeł "Goleniów Północ" z węzłem - początek obwodnicy m. Nowogard).

W dniu 23.08.2016 r. Wykonawca Odcinka II złożył do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Prace zrealizowane w okresie od 15.08.2016 r. do 21.08.2016 r.

W okresie od 15.08.2016 r. do 21.08.2016 r. Wykonawca Odcinka II realizował prace związane z opracowaniem ostatecznej wersji Projektu Budowlanego poszczególnych branż. Wykonawca prowadził prace dotyczące uzyskiwania odpowiednich uzgodnień oraz przygotowywania Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

Wykonawcy Odcinka I oraz Odcinka III kontynuowali pracę nad Projektem Wykonawczym.

 

Prace zrealizowane w okresie od 08.08.2016 r. do 14.08.2016 r.

W okresie od 08.08.2016 r. do 14.08.2016 r. Wykonawca Odcinka II kontynuował prace związane z końcowym opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

Wykonawcy Odcinka I oraz Odcinka III, po złożeniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych, kontynuowali pracę nad Projektem Wykonawczym.

 

Prace zrealizowane w okresie od 01.08.2016 r. do 07.08.2016 r.

W okresie od 01.08.2016r. do 07.08.2016r. Wykonawca Odcinka II kontynuował prace związane z końcowym opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

Wykonawca Odcinka I, po złożeniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych, wykonywał pracę nad Projektem Wykonawczym.

W dniu 05.08.2016 r. Wykonawca Odcinka III złożył do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID.