Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 22.08.2016 r. do 28.08.2016 r.

W okresie od 22.08.2016 r. do 28.08.2016 r. Wykonawcy Odcinka I oraz Odcinka III prowadzili pracę związane z korektą projektów oraz kontynuowali pracę nad Projektem Wykonawczym.

Wykonawca Odcinka I otrzymał zawiadomienie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów - Nowogard (S-3 Węzeł "Goleniów Północ" z węzłem - początek obwodnicy m. Nowogard).

W dniu 23.08.2016 r. Wykonawca Odcinka II złożył do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Prace zrealizowane w okresie od 15.08.2016 r. do 21.08.2016 r.

W okresie od 15.08.2016 r. do 21.08.2016 r. Wykonawca Odcinka II realizował prace związane z opracowaniem ostatecznej wersji Projektu Budowlanego poszczególnych branż. Wykonawca prowadził prace dotyczące uzyskiwania odpowiednich uzgodnień oraz przygotowywania Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

Wykonawcy Odcinka I oraz Odcinka III kontynuowali pracę nad Projektem Wykonawczym.

 

Prace zrealizowane w okresie od 08.08.2016 r. do 14.08.2016 r.

W okresie od 08.08.2016 r. do 14.08.2016 r. Wykonawca Odcinka II kontynuował prace związane z końcowym opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

Wykonawcy Odcinka I oraz Odcinka III, po złożeniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych, kontynuowali pracę nad Projektem Wykonawczym.

 

Prace zrealizowane w okresie od 01.08.2016 r. do 07.08.2016 r.

W okresie od 01.08.2016r. do 07.08.2016r. Wykonawca Odcinka II kontynuował prace związane z końcowym opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

Wykonawca Odcinka I, po złożeniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych, wykonywał pracę nad Projektem Wykonawczym.

W dniu 05.08.2016 r. Wykonawca Odcinka III złożył do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Prace zrealizowane w okresie od 25.07.2016r. do 31.07.2016 r

W okresie od 25.07.2016r. do 31.07.2016r. Wykonawcy Odcinków II i III kontynuowali prace związane z końcowym opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych na poszczególnym odcinku. 

W dniu 29.07.2016 r. Wykonawca Odcinka I złożył do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID.