Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 25.07.2016r. do 31.07.2016 r

W okresie od 25.07.2016r. do 31.07.2016r. Wykonawcy Odcinków II i III kontynuowali prace związane z końcowym opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych na poszczególnym odcinku. 

W dniu 29.07.2016 r. Wykonawca Odcinka I złożył do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Prace zrealizowane w okresie od 18.07.2016r. do 24.07.2016 r

W okresie od 18.07.2016r. do 24.07.2016r. Wykonawcy poszczególnych odcinków kontynuowali prace związane z końcowym opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych na poszczególnym odcinku. 

Prace zrealizowane w okresie od 11.07.2016r. do 17.07.2016 r

W okresie od 11.07.2016r. do 17.07.2016r. Wykonawcy poszczególnych odcinków kontynuowali prace związane z końcowym opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych na poszczególnym odcinku.