Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Tymczasowa Organizacja Ruchu - Odcinek 3

Tymczasowa Organizacja Ruchu - Lipiec 2017

W związku z budową Drogi Ekspresowej S-6, przez cały okres jej realizacji obowiązywać będzie czasowa organizacja w ruchu drogowym. Zwracamy się do uczestników ruchu drogowego, kierujących oraz pieszych o zachowanie wyjątkowej ostrożności podczas korzystania z dróg w obszarze, gdzie wprowadzono tymczasową organizację ruchu. W miejscach szczególnie niebezpiecznych, tymczasowa organizacja ruchu przewiduje, iż ruch drogowy kierowany będzie ręcznie przez osoby do tego uprawnione. Przypomina się jednocześnie, że sygnały dawane przez kierującego ruchem są ważniejsze niż sygnalizacja świetlna, znaki drogowe oraz prawo o ruchu drogowym czyli tzw. Reguła Prawej Strony.